საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან" საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ

 

  • Properties
  • Request process0

Scroll the table horizontally to view full content

Categories Projects and Programs
Sender GYLA
Respondents (and status)
Date of Submission

10.07.2013

Status Closed
Attachments

292.pdf

REQUEST

Scroll the table horizontally to view full content

         
Date Title Author Files Type